Ваканционен комплекс, м. „Алепу”, землище на гр. Созопол

Година на проектиране: 2015

Фаза: Технически проект

Възложител: „ГБС Имоти” АД

Техн. Информация:

Застроена площ:    1443,76 м2

Разгъната застроена площ:     4338,28 м2

Сградата е двусекционна жилищна с обособени 60 самостоятелни двустайни и тристайни апартаменти за сезонно ползване, разположени в 3 основни и 1 подпокривен етаж. Две двураменни стълбища с асансьор към всяко от тях са разположени от югоизточната и югозападната страна на двете части на сградата. Общото композиционно и обемно-пространствено решение цели постигането на образ, който максимално да се впише в средата на съществуващия комплекс „Св.Тома”. Предвижда се използването на естествени материали, дървени обшивки, каменни облицовки и др.