Жилищна сграда с магазини, р-н „Надежда”, гр. София

Възложител: Частен инвеститор

Година на проектиране: 2009

Фаза: Реазлизиран

Техн. Информация:

Площ на имота:                                                     414м2

Застроена площ:                                                   164,4м2

Разгъната застроена площ:                               655м2

На първо ниво има два магазина и прилежащите им обслужващи помещения. Магазините са със самостоятелни входове. От изток е входа и за жилищната част на сградата. На второ, трето, четвърто и пето ниво се разполагат жилища. На сутеренно ниво се разполага техническо помещение и складови помещения-прилежащи към жилищата и към магазините на първо ниво. Фасадите са третирани с комбинация от минерална мазилка и окачена фасада от каменни плочи при първи етаж.