Преустройство и пристройка на магазин за промишлени стоки, гр.Кюстендил

Възложител: „АРТ-07” ЕООД, гр. Кюстендил

Година на проектиране:  2011

Фаза: Реализиран

Техн. Информация:

Застроена площ                                                               –             547 м2

Разгъната застроена площ                                            –           547 м2

Съществуващата сграда и новата пристройка са обединени в общ обем, в който се обособява  търговската площ на магазина на ниво първи етаж. Главният вход за клиенти е от югозападната страна от ул.”П.Ников” със стълбище и рампа, подчертан с масивна козирка оформяща южният ъгъл на сградата. На първият етаж на сградата са разположени търговската зала, кафе с 20 места, тоалетни за посетители и офис за управителя. В сутерена са разположени складове и технически помещения както и битови помещения за персонала. Като функция магазинът е предвиден за самообслужване.